Likt många andra som ville se en förändring startade vi partiet UP Sverige med ett enkelt partiprogram:

  1. Vikten av valsamverkan mellan mindre partier.
  2. Vår lagstadgade rätt som ger individen rätt att bestämma över den egna kroppen, innefattande inga vaccinmandat, vaccinpass eller diskriminering baserat på vaccinstatus.
  3. Objektiv vetenskap. Vetenskapliga resultat får inte påverkas av politiska påtryckningar eller av vinstintressen från industrin.
  4. Det fria ordet, den fria debatten och det fria offentliga samtalet under ansvar måste stå utanför all påverkan från maktintressen.

Alla övriga politiska frågor som skiljde oss åt skulle diskuteras och debatteras i vår direktdemokratiska process kallad “Lilla Riksdagen“.

Vi lyckades inte nå andra partiers intresse att samverka.

Vi önskar därför alla andra partier lycka till i sin strävan att nå inflytande, och vill härmed annonsera partiet UP Sverige’s sorti ur den politiska sfären.

Tack för visat intresse.

//Eldsjälarna bakom UP Sverige