Samverkan!

SVERIGES ENADE SMÅPARTIER FÖR INFLYTANDE

STÅ

FÖR

FOLKETS RÖST

Organisationen Frihet Sverige ställer sig bakom

valsamverkan som går under parollen UP – Folkets Röst.


Samverkande partier:

Vi för diskussioner om valsamarbete med bl.a:

Världen förändras.

Synsätt förändras.

Vi ska påverka så båda förändras till det bättre.

Vad är UP – Folkets Röst?

UP är en o-politisk rörelse som tar små partier som vill göra världen bättre in i riksdagen.

UP är också ett verktyg för människor att vara med och bestämma, interagera med både vakna experter och samverkande politiska partier, samt andra fantastiska intresseorganisationer. Tillsammans gör vi skillnad.


UP kan vara vår tids viktigaste folkrörelse.

Många av oss ser hur samhället segregeras, hur rättigheter tas ifrån oss, och hur åsikter censureras. Följden blir att familjer splittras och vänskap upphör.

UP vill återförena människor igen. Vi vill ta upp alla till en nivå där polariseringen och oron är eliminerad och glädjen och gemenskapen åter får flöda.

UP vill skapa en förståelse för att vi är alla unika, både till utseende, tanke och handling.

Det är vad som gör oss till människor, inte robotar.

Kort sagt – UP vill göra Sverige och världen till en bra plats för våra barn, allas vår framtid.

Video-trilogi som förklarar:

VAD STÅR VI FÖR?

Samarbete för vägen till frihet.

0:00
0:00

UP är satt till världen av de framåt, nya partierna som tar ansvar.

I Sverige har vi fått en situation där en bred frustration utmynnat i en mängd mindre partier som vill åt samma håll.

UP är ett verktyg för att säkerställa samarbete för att med mycket god marginal komma in i riksdagen.


Alla partier enas kring ett fåtal icke-politiska frågor som är kritiska för att en demokrati ska fungera. Dessutom värnar vi om varje människas rätt att bestämma över den egna kroppen.

Alla politiska frågor där partierna kanske skiljer sig åt åt diskuteras och debatteras i vår direktdemokratiska process “Lilla Riksdagen“.

Lilla Riksdagen en mötesplats mellan samverkande partier, dig som medlem, och en mängd kunniga personer inom olika områden. Där råder det fria ordet och den fria vetenskapen.

För att delta och ha möjlighet att påverka behöver du bara ha en dator, smartphone eller läsplatta som du kan logga in med.

Våra enande frågor

Vaccin & vaccinpass

INDIVIDENS RÄTT ATT BESTÄMMA

Vår lagstadgade rätt ger individen rätt att bestämma över den egna kroppen, inga vaccinmandat, vaccinpass eller diskriminering baserat på vaccinstatus.

Barn som löper minimal risk skall inte socialt tvingas eller på andra sätt påverkas att ta vaccin.

Objektiv vetenskap

BASERAD PÅ DEN VETENSKAPLIGA METODEN

Vetenskapliga resultat får inte påverkas av politiskta påtryckningar eller av vinstintresse från industrin.

Därför kommer vi att verka för att den vetenskapliga fakulteten och institutionerna genom lag ska skyddas från yttre påtryckningar.

Det fria ordet

VÅR MEST FUNDAMENTALA RÄTTIGHET

Yttrandefrihet är vår mest fundamentala rättighet och likt den vetenskapliga metoden måste den fria debatten och det fria offentliga samtalet stå utanför all påverkan från maktintressen.

“I may not agree with what you say but I will defend to the death your right to say it.”

Då. Nu. Snart.

Vår historia är lång. Vårt minne är kort.

Vi behöver minnas för att förstå vad vi kämpar för.

Frågor som kommer att debatteras i Lilla Riksdagen

Pension

Ska pensionärer slippa betala skatt på sin pension?

Mer pengar till att anställa fler i hemtjänsten så de hinner jobba med fokus på omsorg?

Satsa på att bygga specialanpassade bostäder för äldre, eller subventionera anpassning av det egna hemmet?

Du som medlem bestämmer.

Friskvård

Hur ska vi kunna korta vårdköerna?

Ska staten se till att ett större utbud av alternativa behandlingsmetoder ingår i dagens utbud?

Behövs det mer forskning på hälsofrämjande åtgärder?

Behöver vi höja friskvårdsbidraget?

Du som medlem bestämmer.


Energi

Behöver vi skynda långsammare för att säkra energiförsörjningen?

Uppdatera det svenska elnätet, eller istället ge mer subventioner för solceller så svenska hushåll blir självförsörjande?

Sänka skatten på bensin och diesel, eller är elbilar framtidens melodi?

Du som medlem bestämmer.


Vanliga frågor…

Vad är valsamverkan?

Valsamverkan är den tekniska benämningen för vårt samarbete. Kort sagt betyder det att partierna samlas under en beteckning. Partierna behåller sina namn och unika skillnader. Dessa skillnader kommer att debatteras i “Lilla Riksdagen”, den direktdemokratiska processen.

Vad är direktdemokrati?

I den vanliga representativa demokratin röstar du på det parti du vill ska representera dig, sedan röstar partiet enligt eget tycke under hela mandatperioden. I en direktdemokrati röstar du enligt din övertygelse i varje enskild fråga, året runt.

Måste jag alltid vara med och rösta?

Nej, du kan även välja en representant som får ditt förtroende att rösta i ditt ställe eller olika representanter att rösta för dig i olika sakfrågor. Detta innebär att du kan skräddarsy din politik. Du kan byta representant när du vill eller avstå helt att rösta. Det är upp till dig!

Hur kan jag lita på att min röst räknas?

Det är oerhört viktigt att man kan lita på att ens röst verkligen registreras, oavsett val.

Vi använder oss av blockchain teknologi så att röstning inte kan ändras i efterhand. Vid varje röst-tillfälle kommer du få en unik kod som representerar din röst. Se även nästa fråga nedan.

Hur garanterar ni röstintegriteten?

Att få rösta anonymt är en rättighet. Endast det faktum att du har röstat kommer att registreras. Hur du röstat kommer alltid vara helt anonymt.

En unik kod kommer att genereras vid varje röst-tillfälle och ingen annan än du kommer veta att den koden kopplas till just din röst.

Varför har ni 3 enande frågor?

Tyvärr har det rådande politiska klimatet, vinklade medier och “sponsrade” forskare gjort det mycket svårt för väljaren att ta del av opartisk information.

Därför har vi frågor i vårt partiprogram vars syfte är att främja demokratin, i alla lägen, för all framtid.

Är partierna anti-vaccin?

Nej, vi är för människors fria val att använda vaccin så länge de är beprövat säkra och effektiva.

Är partiet emot vaccinpass?

Ja, vi har inte sett något som motiverar ett vaccinpass.

Får alla rösta i direktdemokrati-appen?

Nej. En röst på UP i valet 11 september ger endast dig som röstande medlem möjligheten att vara med och påverka. Det finns andra partier som låter alla rösta. Men då vi inte vill att alla andra ska få mer inflytande över våra frågor än våra röstande medlemmar, har vi valt en mer rättvis väg.

Några ord på vägen…

Det finns inget som att hota att gå live med ett gäng Bill Murray-bilder på en webbplats för att “uppmuntra” dina kunder att skicka sitt innehåll till dig snabbare. Så här är några generatorer du kan använda på dina mockups och webbplatser.

Namn

TITEL, SAJT

“The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science.” Albert Einstein, The World as I See It, 1931 The debate between realism and anti-realism is, at least, a century old.

Namn

CREATIVE DIRECTOR

Det finns inget som att hota att gå live med ett gäng Bill Murray-bilder på en webbplats för att “uppmuntra” dina kunder att skicka sitt innehåll till dig snabbare. Så här är några generatorer du kan använda på dina mockups och webbplatser.

Namn

TITEL, SAJT

Bli medlem!

Kontakta ditt favoritparti för mer information.