RÄTTEN TILL MIN EGEN RÖST

Det fria ordet

Att tala fritt och uttrycka tankar och funderingar, tro och övertygelse är naturligt mänskligt. Trotts detta så har det under historiens gång varit något vi varit tvungna att kämpa för.

0:00
0:00

Det fria ordet

Ingen annan rättighet är lika viktig för den fria människan som rätten att tala och ingen annan rättighet tycks vara lika hotfull för de som vill ha makt över andra. Därför är det fria ordet demokratins grundsten.


Utan frihet att tala och höra andra tala så finns inte demokratin. Därför är rätten att tala okränkbar i ett fritt land. Till och med när någon uttalar ord som vi ogillar. Vi måste få säga sånt som ogillas, för inget ogillas så mycket som just sanningen, och sanningen som du vet, gör dig fri.