DET SOM UTGÅR FRÅN FOLKET

Direktdemokrati

Vi är ett direktdemokratiskt parti. Vi ser ett Sverige styrt av folket, efter den direktdemokratiska principen.

0:00
0:00

Varför direktdemokrati?

Definitionen av demokrati kan man enkelt säga är en jämt fördelad makt mellan alla deltagare. Tittar vi på Sverige från den enkla förståelsen och frågar oss själva “har vi en jämn fördelning av makt mellan alla medborgare?”, så inser vi ganska fort att vårt land inte är en demokrati till mycket mer än namnet.


Sverige är vad man kallar för en representativ “demokrati”. För oss betyder det att vi har möjligheten att vart fjärde år bestämma vilka politiska partier som ska bestämma över oss de kommande fyra åren. De olika partierna lockar oss med vallöften för att få vår röst.


När ett parti väl valts in i riksdagen ställs löften till väljarna mot den enskilda politikerns framtida karriärmöjligheter som anställd inom den privata sektorn eller (något som har blivit populärt på senare tid) som löjligt välavlönad “talare” på olika evenemang för de superrika. För många riksdagspolitiker handlar politiken å ena sidan om hur man ska kunna infria så lite som möjligt av det som utlovats utan att förlora väljarna till nästa val, å andra sidan infria så mycket som möjligt av de tysta löften som svurits bakom lykta dörrar.


Detta är något av en öppen hemlighet som de flesta känner till. Trots detta så går många av oss till valurnorna år efter år, för vad är alternativet? I en skendemokrati så behöver politikerna åtminstone ge sken av att vilja förbättra för sina väljare, annars blir det ju någon annan som får stå där vid podiet i Davos och kamma in miljonerna. Lite av brödsmulorna måste ju komma väljarna till pass.


Tittar man med dessa ögon på vårt system så ser vi att det är en oligarki klädd i demokratisk skrud. Som ordet oligarki pekar på har vi i verkligheten ett samhälle som styrs av de med mest kapital och starkast nätverk. Ofta anrika familjer med mycket pengar och inflytande som suttit vid rodret i generationer, men också de som blivit rika nog för att kunna köpa sig en plats vi makten som tech-jättar, oljebolag och läkemedelsbolag, för att nämna några.

Så då är frågan hur bryter vi oss ur denna skendemokrati?


Vi måste ta bort möjligheten till korruption. Vi behöver så långt det går bli av med alla mellanhänder och axla makten själva, tillsammans. Vi kan inte skänka bort vår makt och tro att den förvaltas väl. Detta är en villfarelse, och i vår lathet och ovilja att ta ansvar så har vi valt att blunda, för att det är enkelt.

Det är så lätt att tro på illusionen att “de tar hand om oss” för att vi vill tro, det är bekvämt. Att välja att möta kognitiv dissonans är svårt.


Men nu har det gått för långt och det kanske är bra. Det är inte längre bekvämt att låta dem styra. De ser en möjlighet med den nya tekniken att befästa sin makt. Vi ser en möjlighet att göra dem överflödiga.

Aldrig har mänskligheten varit mer redo för direktdemokrati. Vi har tekniken att låta alla rösta i precis alla frågor. Vi har tekniken att låta folk välja anonyma representanter som tänker som de, och röstar för dem om de vill. Vi har möjligheten att tillsammans granska och gradera information så vi kan ta rätt beslut. Vi har allt vi behöver för att börja bygga en ny värld, där korruption och makthunger inte har en plats ibland oss. Vi kan bygga en värld för fria människor där visdom regerar. Där vi värderar lyckan högst och där vi inte längre förstör vår planet för vinnings skull.


Inte en perfekt värld (för vi är trots allt människor), men en bättre värld. Allt vi behöver göra är att välja den, om och om igen.