Blankett

Namnunderskrifter

Stöd för anmälan om registrering av partibeteckning

Starten är 2.000 namnunderskrifter innan 20:e februari. Ungefär hälften är kvar.

Ladda ner blanketten, skriv ut och skriv under.

Passa på att få några av dina vänner att skriva på också!

Posta blanketten senast den 20/2 till:

Hermés Costan

Skolvägen 12

153 60 Mölnbo

Tack för din support!

Rubrik

Text