VAD FOLKET VILL

Samverkan

En av de viktigaste frågorna inför valet 2022:

Samverkan över partigränserna.

Varför? För att folket kräver det.

Hur fungerar samverkan?

Den direktdemokratiska processen – “Lilla Riksdagen” – är ett utmärkt sätt att hantera samverkan mellan olika partier.


Lilla Riksdagen kan innehålla mindre partier, privatpersoner, forskare och experter. Frågor för diskussion och debatt kan föras fram av såväl privatpersoner som av de mindre partierna som kan ha ett utförligt politiskt program.

Mindre partier når då en större mängd människor än vad som annars skulle vara möjligt utan samverkan.


Samverkan är modellen för de mindre partierna då de kan nå politiskt inflytande i riksdagen, vilket är en av de viktigaste kriterierna för att alla människors röster skall göras hörda.

Väljarnas starka önskemål om samverkan är ytterligare en parameter, vilket gör att lyhörda partier kommer att hörsamma detta.


I Lilla Riksdagen har väljarna möjlighet att tillsammans med oberoende experter och forskare av olika bakgrund diskutera och debattera aktuella ämnen.

Processen genererar ett bra beslutsunderlag, allt i syfte att säkerställa en väl underbyggd omröstning.


Omröstningens resultat hanteras av de UP representanter som sitter i riksdagen. Dessa röstar enligt den omröstning som skett i Lilla Riksdagen.

UP har inte och kommer inte att ha ett eget politiskt partiprogram, enbart 3 frågor gällande vissa grundläggande rättigheter:

  • Rätten att bestämma över den egna kroppen, där vaccinmandat och vaccinpass-relaterade frågor är de mest aktuella frågorna.
  • Rätten till “Det fria ordet” och “Objektiv Vetenskap” som är två grundläggande kriterier för all form av demokrati.

Alla frågor förutom ovanstående behandlas i “Lilla Riksdagen”.

“Lilla Riksdagen” den direktdemokratiska processen illustrerad ovan. Klicka för förstoring.