RÄTTEN TILL OBEROENDE VETENSKAP

Objektiv vetenskap

Vetenskapens grundsten är objektiv observation. Människan däremot är naturligt subjektiv i sin natur. Vi kan lättast se saker och ting från vår egen synvinkel. Därför finns den vetenskapliga processen.

0:00
0:00

Objektiv vetenskap

Det börjar med en idé, en hypotes och fortsätter sedan i arbetet med att ta fram en metod för att bevisa hypotesen. Därefter publiceras resultaten, så att andra kan analysera, återupprepa experimenten och försöka motbevisa resultatet. Därmed uppnås ett visst mått av objektivitet.


Här kan vi se att vetenskapen har måga paralleller till det fria ordet. För om inte alla röster för att bevisa eller motbevisa får ta plats och höras, så faller det objektiva till förmån för det subjektiva eller manipulativa.


Med andra ord så kan en snäv och kontrollerad vetenskaplig åsiktskorridor bli ett sätt att kontrollera information.

Om vetenskapen är vår nya religion så är detta beskrivningen på den sanna lärans falska profeter.